Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
Dogodki in obvestila
april 2018 - Cikel dogodkov

Cikel predavanj Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

Prost vstop

Vabimo vas na brezplačna predavanja Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Predavanja se pričnejo ob 18. uri v Avditoriju Narodne galerije, vhod Prešernova 22.

3. april: dr. Jure Vuga, Botticellijeva Primavera
Jure Vuga se je z vplivom neoplatonistične filozofije Marsilia Ficina na omenjeno Botticellijevo delo intenzivno ukvarjal več let in za diplomsko nalogo na to temo prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Predstavil bo tezo, da kompozicija in vsebina dela temeljita na tradiciji antičnih misterijskih kultov, povezanih s ciklom smrti in preporoda vsega živega in predstavo o popotovanju in zorenju duše v svojem zemeljskem utelešenju. Predstavil bo vzporednice s skulpturo Afrodite iz Afrodizije (ki ima na oprsju podoben medaljon s polmesecem) in terakotnim reliefom iz Poggia a Caiano (priljubljene vile Lorenza Veličastnega). Omenjen relief je nastal sočasno z Botticellijevim delom in prikazuje motiv duše, ki svobodno izbira med dobrim in zlim, živi skladno s svojo odločitvijo in ob poslednji uri tudi sama za to odločitev odgovarja: je pripuščena v raj ali pa ustavljena na pragu od boginje-čuvajke nebeških vrat Astreje. Tovrstno branje Botticellijeve Pomladi v povezavi z omenjenimi referenčnimi likovnimi deli je povsem izvirno.

10. april: Brane Kovič, Novejša spoznanja ob Van Eyckovi Arnolfinijevi poroki
Slika Jana van Eycka, poimenovana »Poroka Arnolfinijev« (tudi »Zakonca Arnolfini« ali »Zaroka Arnolfinijev«), signirana in datirana 1434, vse od svoje umestitve v stalno zbirko londonske National Gallery (1847) zbuja zanimanje umetnostnih zgodovinarjev in drugih piscev, ki skušajo razvozlati skrivnost njene kompleksne ikonografije. Različne, včasih tudi protislovne interpretacije se vrstijo še v današnjem času, čeprav bi se glede na njihovo število marsikomu zdelo, da je bilo o tej mojstrovini že vse povedano. Eno precej drznih, provokativnih razlag je pred kratkim prispeval francoski zdravnik Jean-Philippe Postel (z naslovom L'Affaire Arnolfini – Les secrets du tableau de Van Eyck je izšla pred dvema letoma pri založbi Actes Sud). Avtor jo je sam opredelil kot »aplikacijo klasičnih metod kliničnega opazovanja na likovno stvaritev«, njegove teze, domneve in ugotovitve pa bomo (z referencami na trditve predhodnih razlagalcev) v zgoščeni obliki povzeli v tem predavanju.

17. april: prof. dr. Renata Novak Klemenčič, Nove možnosti raziskovanja urbane zgodovine - Dubrovnik in Koper v srednjem veku

Pri raziskovanju urbane zgodovine se je kot nepogrešljiv pokazal interdisciplinaren pristop. Poleg nujnega sodelovanja arheologov, zgodovinarjev in umetnostnih zgodovinarjev pa se vse bolj kaže potreba po sodelovanju z arhitekti in strokovnjaki s področja računalništva. Prav slednji so tisti, ki lahko zgodbo, sestavljeno z različnimi metodami interpretacije, predstavijo v obliki, ki je razumljiva za širšo javnost. Predavateljica bo v prvem delu predstavila uspešno uporabo različnih raziskovalnih pristopov na dubrovniškem gradivu, v drugem delu pa izpostavila odprte probleme pri rekonstrukciji in vizualizaciji srednjeveškega jedra Kopra in možnosti za njihovo rešitev.

24. april: dr. Renata Komič Marn, Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918

Leta 1930 je bila na javni dražbi v Stari Loki na Gorenjskem razprodana Strahlova zbirka, ena najobsežnejših zasebnih kulturnozgodovinskih zbirk na Slovenskem. Čeprav sta Narodna galerija in Narodni muzej odkupila velik del zbirke, je spomin na zbirateljsko vnemo Edvarda in Karla Strahla pozneje zbledel in tudi slike in predmeti, ki so nekdaj krasili starološki grad, so bili večinoma pozabljeni. Ohranili pa so se arhivski, fotografski in drugi viri, ki ob natančnem branju razkrivajo zanimivo zgodbo o dejavnikih, ki so vplivali na nastanek, ohranjanje in razpad Strahlove zbirke ter razkrivajo poti, po katerih so slike in predmeti menjali lastnike in nahajališča. Renata Komić Marn bo predstavila najpomembnejše rezultate raziskav, ki jih je opravila v okviru doktorskega študija, pri čemer bo nekaj več pozornosti posvečene razprodaji zbirke leta 1930 in poznejši usodi posameznih umetnin.

Vljudno vabljeni!