Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Stalna zbirka

1600–1700

Alexander Casteels

(?, – Berlin, 1694)

Jozue v boju z Amalečani
olje, platno, 121 x 174,5 cm

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
Sliki (kat. št. 83 in 84) sta par. Po kompoziciji, značaju pokrajine in zlasti v skupinah konj in jezdecev prepoznamo spomin na grafike, narejene po zgledu slik Antonia Tempesta. Zelo značilna je na primer osrednja skupina na sliki Bitka s Turki.

Restavrirano: 1960, Zavod za spomeniško varstvo LRS; 1991, Kemal Selmanović
Provenienca: zbirka grofov Attemsov, grad v Slovenski Bistrici, do zaplembe 1945 [Knjiga FZC, zap. št. 6437 ali 6438 kot "Bitka, pl. o., 174 x 120 cm (sic!)"]; FZC 1945; ALU za predvideno galerijo, 1951; iz ALU 1953 posojeno Filozofski fakulteti, Oddelek za geografijo, za opremo prostorov; Narodna galerija prevzela 1991.
Razstave: 1960, Ljubljana, št. 45; 1993, Ljubljana, št. 48.
Lit.: A. Cevc, Stari tuji, I, str. 26, kat št. 45 (Francesco Simonini, atribucija Grga Gamulina); Zeri & Rozman, 1993, str. 67, kat. št. 48, sl. 49.

Od manierizma k baroku
Čeprav v tem obdobju prevladujejo zgodnjebaročna uvožena dela in dela potujočih umetnikov, je 17. stoletje postavljalo temelje za prihodnost. Politične razmere so se nekoliko umirile, čeprav se je razdivjala tridesetletna vojna, in naročništvo se je začelo postopoma prebujati. Ključni dogodki so bili prihod jezuitov v Ljubljano, dejavnost polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, predvsem njegove bakrorezne delavnice na gradu Bogenšperk, ob koncu stoletja pa je bila ustanovljena ljubljanska Academia operosorum. 

V 17. stoletju so kiparstvo na Slovenskem zaznamovali tako imenovani zlati oltarji. To so bili praviloma iz lesa izrezljani, bogato okrašeni polihromirani in pozlačeni oltarni nastavki s prav značilno hrustančevinasto ornamentiko, ki se je spremenila v vinsko trto z grozdi in prekrila arhitekturne člene in na koncu prerastla v akantovo listje, pod katerim so arhitekturne oblike povsem izginile. V nastanek zlatih oltarjev so bile vpletene različne likovne zvrsti: grafika, rezbarstvo, pozlatarstvo, slikarstvo. Nabožno slikarstvo prve polovice stoletja vsebuje še manieristične prvine, v drugi polovici se množijo tudi svetni motivi, zlasti žanr in plemiški portreti. Dela odsevajo predvsem severnjaške zgodnjebaročne vplive. 

Med vidnejše prišleke, ki so se s svojimi delavnicami udomačili na Kranjskem, sta se zapisala slikar in pozlatar Hans Georg Geiger von Geigerfeld v sredini stoletja, priseljen na Kranjsko iz osrednjealpskega prostora, in Flamec Almanach v tretji četrtini 17. stoletja, znan samo po vzdevku in gostujoč v naših krajih samo nekaj let. O Almanachovi izjemni produktivnosti in sposobnostih pričajo redka ohranjena dela, Valvasorjevi zapisi in plemiški zapuščinski inventarji.