Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Stalna zbirka

1870–1900

Alojz Gangl

(Metlika, 1859 – Praga, 1935)

Jožef baron Schwegel
1887, bron, 49 x 46 x 21 cm
sign. in dat. na d. rami: Al Gangl / 1887

NG P 684, Narodna galerija, Ljubljana

Politika, poslanca in diplomata barona Jožefa Schwegla (1836–1914) je diplomacija zanimala že v zgodnji mladosti, zato se je po končanem šolanju na Alojzijevišču, kjer je bil Stritarjev sošolec, odločil za študij na Orientalski akademiji, šoli za vzgajanje diplomatskih uslužbencev, ki naj bi svojo kariero nadaljevali predvsem na Vzhodu. Po diplomi leta 1859 je bila njegova prva služba v Egiptu, v Aleksandriji, na tamkajšnjem avstrijskem generalnem konzulatu. Na podlagi uspešnega dela, priprave obiska cesarja Franca Jožefa I. v Egiptu, vestnega opravljanja konzularne službe in ustanovitve avstro-egiptovske banke je bil kasneje povzdignjen v baronski stan. V Egiptu si je finančno zelo opomogel, sodeloval je s tamkajšnjimi arheologi in sledil arheološkim izkopavanjem. Kasneje je postal generalni konzul v Carigradu, leta 1873 pa je povsem neodvisno oblikoval orientalski oddelek svetovne razstave na Dunaju. Leta 1879 je Schwegel postal poslanec kranjske veleposesti v dunajskem državnem zboru, večkrat pa mu je bil zaupan tudi mandat v kranjskem deželnem zboru, kjer si je pridobil zasluge za gradnjo železnic. Fran Šuklje je podobo svojega "odločnega političnega nasprotnika, s katerim je bil celih 31 let v najožjem stiku", v svojih spominih opisal z besedami: "Ni bil visoke postave, prej majhen, a zastaven in širokopleč, lasje in brada, prej žolti ali, bolje povedano pšenični, potem snežnobeli, oči svetlo sive, pogled oster, obrazni potezi krepki, sila energični."

Leta 1887 je Alojz Gangl izdelal portret barona Jožefa SchweglaTa je v obdelavi že mehkejši od leto prej nastalega Šukljetovega portreta in obraz je bolj individualiziran. Oblačilo se ne podreja simetriji, levi del ovratne rute se je na živahen način osvobodil izpod suknjiča.

Baron je v oporoki volil svojo umetniško zapuščino Kranjskemu deželnemu muzeju. Portret je Narodna galerija kupila iz zasebne lasti leta 1975.

 Od romantike k realizmu
Prve sledi realizma zaznamo v poznih krajinah Antona Karingerja. Konec šestdesetih let 19. stoletja je Karinger po münchenskih spodbudah postopoma odkril slikarsko vrednost naključnega krajinskega izreza. Takrat so začeli nastajati – najverjetneje po neposrednem opazovanju v naravi – gozdni izrezi, oljne skice majhnega formata s slikovito, svobodnejšo potezo, ki jo odkrivamo tudi v izbranih gorskih krajinah. 

Realističnim težnjam je s svojo visoko moralno in umetniško držo utiral pot Janez Wolf. Pri njem so se učili Janez in Jurij Šubic in Anton Ažbe. Wolf je povzdignil dotedanji status umetnika obrtnika v umetnika z višjim poslanstvom, saj je navduševal svoje učence za študij na likovnih akademijah in jim pomagal s svojimi znanstvi. V Wolfovih cerkvenih delih drugače prepoznavamo nazarensko usmerjenost, ki je nadomestila starejšo podeželsko baročno tradicijo. Wolfov monumentalni način slikanja figure s plastičnimi poudarki je v cerkvenem slikarstvu nadaljeval Janez Šubic. Ta se je opiral na zgodovinske predloge zlasti iz beneškega slikarstva. Pri Jurijevih nabožnih podobah pa najdemo močneje izražene vplive realizma, ki se kažejo v doslednosti zgodovinsko in geografsko umeščenih noš kot npr. na sliki Sv. Kozma in Damijan. Jurij Šubic se je v Parizu gibal v krogu srednjeevropskih slikarjev, med katerimi so bili najpomembnejši Čehi Vojteˇch Hynais in Václav Brožík, Madžar Mihály Munkácsy, od Hrvatov pa Vlaho Bukovac, ki je kasneje postal profesor na akademiji v Pragi. 

Potovanje Ivana Franketa na Daljni vzhod je porodilo izvirnejše slikanje vedute, z očitno namero po drugačni svetlobni obravnavi.
Realizem
Usahlo in nezahtevno domače povpraševanje in odsotnost akademskih središč sta povzročila, da je večina realističnih in akademsko izobraženih umetnikov precejšen del življenja ustvarjala v umetnostnih središčih, najprej v Benetkah, v Rimu in na Dunaja, nato pa še v Münchnu in v Parizu. 

Slikarje realističnega obdobja lahko glede na življenjsko pot in po slogovni naravnanosti ločimo v dve generaciji. Že v delih starejše generacije, kamor prištevamo Janeza in Jurija Šubica, opažamo vsebinski in oblikovni odmik od tradicionalnih nabožnih shem k natančnejšemu opazovanju stvarnosti in vse bolj k slikarski problematiki. Realistične sledi razkrivajo Janezovi portreti domačih in Jurijevi stvarni portreti sodobnikov. Oba sta v portretih odpirala tudi vprašanja psihološke karakterizacije. V krajinskih oljnih študijah, ki jih je Janez impulzivno zajel v rimski okolici, vidimo naše najzgodnejše pleneristične vedute. Jurijeve ustvarjalne poti so vodile v Atene in v Pariz, nato še v Normandijo. Tam je slikal drobna, pleneristično doživeta žanrska dela in se lotil motiva, ki ga je s sliko Pred lovom uspešno predstavil na pariškem Salonu. V Ljubljani si je ob bratu Janezu pridobil ugledno naročilo za fresko poslikavo tedanjega Deželnega, današnjega Narodnega muzeja. 

Tudi Jožef Petkovšek se je v realističnem plenerju Perice ob Ljubljanici navezoval na francoske realiste in na salonsko tradicijo. V Krajini ob vodi je že obravnaval čisti likovni problem svetlobe in odbleskov, s tem pa se je približal impresionističnim iskanjem. Povsem nasprotno pa njegove interierje zaznamuje kovinsko hladen, temen kolorit z ostrimi svetlobnimi prameni, ki žanrsko obravnavanim upodobljencem dodaja trpkost v izrazih. 

Vsakršnemu eksperimentiranju s figuro, z barvo in s tehniko je bil naklonjen Ferdo Vesel. Ustvarjal je slovenski žanr z narodopisnimi elementi, marsikdaj pa ga prepoznamo kot motivnega predhodnika impresionistov.