Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

Dokumentacija

Dokumentacijski oddelek Narodne galerije združuje več posameznih oddelkov.

Fototeka

Fototeka obsega posnetke umetnostnega fonda Narodne galerije, delno pa tudi drugih sorodnih institucij in primerjalnega gradiva s terena. Starejši posnetki so hranjeni kot črno-bele fotografije, novejši na barvnih diapozitivih in najnovejši v elektronski obliki.

Fototeka je primarno namenjena interni uporabi, odprta pa je tudi za zunanje uporabnike: v študijske in druge namene. Stranke, ki si želijo fototečno gradivo izposoditi, morajo vnaprej oddati pisno vlogo na upravi ali vodstvu fototeke. Morebitna izposoja fotografskega gradiva s posnetki umetnin v lasti Narodne galerije je odvisna od internih Splošnih pogojev za izposojo in najem fotografskih dokumentov; uporabnino Narodna galerija zaračunava po internem Ceniku materialnih avtorskih pravic za uporabo fotografije.

Jassmina Marijan, muzejska svetovalka
vodja Dokumentacije
E: jassmina_marijan(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 419

Pravilnik o uporabi gradiva in tržni dejavnosti Narodne galerije
je na voljo v razdelku Informacije javnega značaja.

Fotoatelje

Primarno je delovanje fotoateljeja namenjeno izpopolnjevanju osnovne fotodokumentacije galerijskega umetnostnega fonda in snemanju primerjalnega gradiva na terenu.

S posnetki umetnin omogočamo javnosti dostopnost do bogastva galerijskih zbirk, tako z razstavnimi katalogi kakor tudi prek spletnih strani. Sodobno opremljeni fotolaboratorij zmore tudi izdelavo tehnično zahtevnih posnetkov.

Janko Dermastja, fotograf
E: janko_dermastja(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 422

Specialni zbirki

V sklop specialnih zbirk Narodne galerije sodita zbirka plakatov (in koledarjev) ter zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva, imenovanega fond D.

Zbirka plakatov (in koledarjev): slovenski in tuji plakati z vsega sveta (od Japonske do Južnoafriške republike, od Amerike do Avstralije), ki promovirajo muzeje in galerije ter njihovo razstavno dejavnost; manjši del zbirke predstavljajo plakati drugih vsebin: gledališki plakat, turistični plakat, športni plakat, politični plakat in komercialni plakat.

Zbirka obsega skoraj 3900 kosov; podatki so delno dosegljivi v Infolitovi podatkovni bazi.

Zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva (fond D): osebni arhivi slovenskih umetnikov (delovali konec 2. polovice 19. in v 1. polovici 20. stoletja) in njihovih spremljevalcev; med gradivom prevladujejo pisni dokumenti, manjši delež predstavljajo fotografski dokumenti, skice, različne tiskovine (razstavni katalogi, vabila, časopisni izrezki ipd.) in osebni predmeti.

Specialni zbirki sta uporabnikom ob predhodni najavi za ogled dostopni v čitalnici Narodne galerije v času javno objavljenega urnika.

mag. Mojca Jenko, muzejska svetnica
E: mojca_jenko(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 425

mag. Kristina Preininger, muzejska svetovalka
E: kristina_preininger(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 432

Registratura

Primarni nalogi oddelka sta skrb za depoje in ravnanje z umetninami. V registraturi se izvajajo galerijski procesi ob prevzemu umetnin v galerijo: ob novih pridobitvah (popis in inventarizacija), ob izposojah, ob razstavah (priprava pogodb o izposoji, ureditev izvozne dokumentacije, transport in pakiranje umetnin), ob deponiranju in ob izposojah umetnin drugim institucijam.

Morebitna izposoja umetnin v lasti Narodne galerije je odvisna od Posodbene pogodbe. Vnaprej je treba na upravi Narodne galerije oddati pisno vlogo, ki jo nato obravnava strokovni kolegij. 

Od leta 2005 dalje skrbi registratura za Vladno umetnostno zbirko, od leta 2006 dalje pa vodi projekt Provenience umetnin iz zbirke Narodne galerije.

E: registratura(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 421

Kaja Cajhen, strokovna sodelavka
E: kaja_cajhen(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 421

Nina Smrekar, strokovna sodelavka
E: nina_smrekar(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 421