Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

EU in drugi projekti

Trenutni projekti

Pretekli projekti

OTA - NAPREDOVANJE V SPLETNEM POUČEVANJU

Trajanje projekta:
 april 2021 – marec 2023
Vrednost projekta: 207,968 EUR
Vodilni partner: IC Geoss d.o.o., Litija
Partnerji: Narodna galerija (Slovenija), OŠ Litija (Slovenija), INNOVADE LI (Ciper), Tiedekeskussäätiö (Finska), CESIE (Italija)
Program: Erasmus+ K2 (Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks)

Glavni cilj: umetnost uporabiti za premagovanje ovir pri spletnem učenju naravoslovnih predmetov in pripomoči k boljšim učnim rezultatom in vključevanju v pozitivne učne izkušnje.

Drugi cilji:- učiteljem naravoslovnih predmetov v osnovni šoli želimo predati veščine in znanje za delo v spletni učilnici, z željo ustvariti varno učno okolje za učence s pomočjo umetnosti in njenih vizualnih oblik za poučevanje znanosti;- olajšati prehod med različnimi učnimi okolji in sprožiti dvig samozavesti in osebne rasti po dogodkih, ki spremenijo življenje, kot je učenje na daljavo brez prijateljev in sošolcev;- vplivati na snovalce politik v vsaki od partnerskih držav, da zagotovijo usmeritve in izobraževalno podporo za učinkovito spletno učenje naravoslovnih predmetov;- deležnikom v izobraževalni skupnosti ponuditi mesto v projektu in uporabiti platformo za pripravo izobraževalnih dogodkov in za izmenjavo najboljših praks.

Dostop do platforme za učitelje in učence
SMARTDEMA

Trajanje projekta: 1. september 2020–31. avgust 2022
Vrednost projekta: 222.910 EUR
Vodilni partner: Dokuz Eylul, Turčija
Partnerji: Narodna galerija, Slovenija; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Foca Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turčija; Stichting for Education on Agility Liberating Structures, Nizozemska; Université Gustave Eiffel, Francija
Program: Erasmus+, KA2 – Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; KA 203 – strateško partnerstvo na področju terciarnega izobraževanja

Glavni cilj: spodbuditi lokalne prebivalce k posredovanju turistično zanimivih vrednot in mnenj s soustvarjanjem geo-lociranih zgodb.

Opis: projekt bo ustvaril, promoviral in nadgrajeval interaktiven digitalni zemljevid, na katerem bodo uporabniki lahko zabeležili svoja občutja o določeni lokaciji v obliki čustvenčkov, fotografije, videa in zvoka.

Drugi cilji:- na zemljevidu v mobilni aplikaciji sistematično beležiti čustva in mnenja o lokacijah, stavbah, umetninah, ki jih imajo prebivalci nekega kraja;- omogočiti uporabnikom, da sami ustvarjajo zgodbe o svojem kraju in njegove predstavitve;- s pridobljenimi podatki nadgraditi kulturno in kulinarično turistično izkušnjo;- izobraziti sodelujoče, kako analizirati drobce podatkov (small data analysis) in kako pripravljati digitalne zgodbe (digital storytelling);- pripraviti nov izobraževalni program za digitalno upravljanje z destinacijami (gastronomija in kulturna dediščina), ki bo ustvarjal in upravljal z digitalnimi izkušnjami po zahtevah uporabnikov;- razvoj digitalne značke, ki jo bo udeleženec izobraževanja lahko umestil v svoj (elektronski) življenjepis.
DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE RANLJIVIM SKUPINAM

Trajanje projekta: 1. april 2013–31. oktober 2015
Vrednost projekta: 984.871,75 EUR
Vodilni partner: Slovenski etnografski muzej
Partnerji: Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki inštitut, Tehniški muzej Slovenije

Program: Operativni program razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013, EU-skladi
Razvojne prioritete: enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Prednostne usmeritve: kulturna in socialna vključenost

Glavni cilj: usposobiti pripadnike ranljivih skupin za zaposlitev.

Drugi cilji: povečati dostopnost kulturne dediščine s prilagojeno tehnologijo, omogočiti izobraževanje in usposabljanje, izboljšati kvalifikacije oseb, ki delajo z ranljivimi družbenimi skupinami, in priskrbeti muzejem opremo, ki bo omogočala izvajanje programov za uporabnike/muzejske oblikovalce, pripadnike ranljivih skupin in drugih.

Opis: pripadniki ranljivih skupin, zaposleni v okviru projekta, so v sedmih slovenskih državnih muzejih pomagali povečevati dostopnost kulturne dediščine s prilagojenimi programi za obiskovalce, z izobraževanji za zaposlene, s pripravo didaktičnih pripomočkov, s komuniciranjem z mediji in s pripravo zaključnega elaborata o dostopnosti kulturne dediščine za ranljive družbene skupine. 

HEARME - zbližujemo mlade in muzeje

Trajanje projekta: 1. junij 2016–30. oktober 2017
Vrednost projekta: 311.505,83 EUR
Vodilni partner: Narodna galerija
Partnerji: Kunsthistorisches Museum Wien, Galerija Matice srpske, Innovacion Social Emprendedores Sociales

Program: Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura
Prednostne naloge: razvoj občinstva; krepitev zmogljivosti: trening in izobraževanje

Glavni cilji:
- izboljšati odnose med mladimi in sodelujočimi muzeji;
- krepitev zmogljivosti: razvijati veščine muzejskih pedagogov za odprt koncept priprav mladinskih programov, ki bodo temeljili na sodelovanju mladih in njihovih pričakovanjih, željah in potrebah;
- vključevanje novih naprednih metodologij v muzejske programe;
- razvoj občinstva: modernizacija mladinskih programov.

Opis: partnerji so razvili novo obliko delavnice, ki je temeljila na metodi LEGO® Serious Play®, oblikovalskem načinu razmišljanja, igrifikaciji in odprtem pogovoru o umetnosti. Na delavnicah so mladi preko nalog in vprašanj gradili modele iz kock, s katerimi so predstavljali sebe in svoj pogled na izbrana likovna dela. 

Rezultati: med projektom smo izobrazili 23 mentorjev za HearMe, organizirali 665 mladinskih delavnic in gostili 8942 učencev in dijakov, 150 študentov in 630 učiteljev. Na projektnih delavnicah in zaključni konferenci je sodelovalo 39 kulturnih organizacij in 119 strokovnjakov.

Sodelovanje v evropskih in drugih projektih

Narodna galerija sprejema predloge za sodelovanje v evropskih projektih in se prijavlja na razpise, financirane iz drugih virov.

Sodelovanja lahko temeljijo na nalogah, ki jih Narodna galerija izvaja v okviru svojega poslanstva: raziskave na področju umetnostne zgodovine, interdisciplinarni projekti (npr. ekologija in trajnostni razvoj), razstavni projekti, raziskave in projekti na področju konservatorstva-restavratorstva, muzejska pedagogika in andragogika, spodbujanje ustvarjalnosti in vseživljenjskega učenja, dostopnost kulturne dediščine ranljivim skupinam, izobraževanje strokovnih in kulturnih delavcev, digitalizacija, integracija ITK v muzejsko okolje, multimedijski, spletni in digitalni kulturni projekti, baze podatkov, strokovno bibliotekarstvo.

Če imate predlog za skupen projekt ali sodelovanje, nam pišite na:
Michel Mohor
vodja projektov
michel_mohor@ng-slo.si

Nataša Braunsberger
koordinatorka
natasa_braunsberger@ng-slo.si