Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

Informacije javnega značaja

Podatki o javnem zavodu

Ime in sedež: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Navedba ustanovitvenega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija (Uradni list RS, št. 8/2004), sprememba (Uradni list RS, št 31/2009).

Narodna galerija je kulturna, znanstvena in raziskovalna ustanova, ki preučuje, zbira, hrani ter s pomočjo razstavljanja in interpretacije umetnin posreduje javnosti zgodovino umetnostne ustvarjalnosti, naročništva in recepcije celotnega slovenskega kulturnega prostora.

Vpis v sodni register: Temeljno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka 1/615/00
Matična številka: 5052076000
Davčna številka: SI38676770
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0377 028
Šifra dejavnosti: vpisano v Sklepu o ustanoviti
Sedež delovanja: zavod deluje na matičnem naslovu
Odgovorna oseba: dr. Barbara Jaki, direktorica

Predpisi s področja delovanja zavoda Interni akti javnega zavoda Seznam strateških in programskih dokumentov Register zbirk osebnih podatkov Zbirke podatkov o umetninah Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja Izjava o dostopnosti spletne strani Narodna galerija
Svet Narodne galerije Strokovni svet Narodne galerije
Javni razpisi in naročila
Javno naročilo: Fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja Narodne galerije za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025
Objavljeno: 26. oktober 2023

Sprememba: 7. november 2023
V tabeli - PREDRAČUN - VAROVANJE PREMOŽENJA je ostalo prejšnje 36-mesečno obdobje razpisa, zato objavljamo novo, popravljeno tabelo za izračun predračuna stroškov varovanja.
Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje januar – december 2024
Objavljeno: 18. oktober 2023

Sprememba: 23. oktober 2023
Spremenjena je veljavnost ponudbe, in sicer je skrajšana na tri ure od oddaje javnega naročila, torej mora biti veljavnost ponudbe do ponedeljka, 6. 11. 2023, do 15.59.

Javno naročilo: Fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset (36) mesecev, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026
Objavljeno: 21. september 2023

Dopolnjeno: 28. september 2023
Glavne spremembe:

  1. Za kontakt med varnostnikom in VNC ustreza tudi mobilna povezava.
  2. Ogled galerije je možen do 6. oktobra 2023.
  3. Finančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del je lahko tudi menična izjava s podpisano bianco menico.
  4. Zahteva se potrdilo o zavarovanju poklicne odgovornosti.
  5. Določi se bruto cena za uro izrednega fizičnega varovanja – zaračuna se v primeru, če se število ur varovanja na mesec poveča za več kot 20 % glede na v predračunu predvideno število ur varovanja na mesec.

Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje julij-december 2023
Objavljeno: 4. maj 2023
ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje januar–junij 2023
Objavljeno: 4. november 2022

ZAKLJUČENO: Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora - gostinskega lokala
Objavljeno: 30. september 2022

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
Objavljeno: 25. avgust 2022

Sprememba: 6. september 2022
Popravek z dne 6. septembra 2022 se nanaša na Javno naročilo - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2023 do 31.12.2025, ki je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN005856/2022-W01 – spremeni se Razpisna dokumentacija, kjer so popravki v obrazcu št. 11 – Vzorec pogodbe in sicer v členih št. 5 in 8. Nekaj sprememb je tudi v Povzetku predračuna – rekapitulaciji (tabela). Oba dokumenta, tekst in tabela, sta objavljena na spletu Narodne galerije pod rubriko Informacije javnega značaja in na Portalu javnih naročil.

Dopolnitev spremembe: 6. september 2022
Popravek z dne 6. septembra 2022 se nanaša na objavo nove verzije tabele Povzetek predračuna – rekapitulacija (excelov dokument).
ZAKLJUČENO: Naročilo male vrednosti: Nakup reflektorjev za razstavišče Narodna galerija, junij-julij 2022
Objavljeno: 10. junij 2022
ZAKLJUČENO: Naročilo male vrednosti: Sanacija sanitarij v kleti Vhodne avle po sistemu izdelava projekta 'na ključ'
Objavljeno: 30. marec 2022

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje januar–december 2022
Objavljeno: 22. oktober 2021

Sprememba: 25. oktober 2021
Pod poglavjem 2, točka 2, str. 5/33 je sedaj pravilno zapisano, kot je navedeno povsod drugod, da je rok za pošiljanje ponudb petek, 5. 11. 2021 do 12.00.

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Kompletna sanacija stopnišča pred Vhodno avlo Narodne galerije
Dokumentacija: JN004514/2021W01 z dne 05. 07. 2021
Objavljeno: 6. julij 2021

ZAKLJUČENO: Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora - gostinskega lokala
Dokumentacija
20. januar 2021
Rok za oddajo ponudbe je 29. 1. 2021 do 12. ure.

ZAKLJUČENO: Dobava električne energije za obdobje januar-december 2021
Razpisna dokumentacija
28. oktober 2020

Dopolnitev, 2. november 2020
Dodan je dokument: Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov

Dopolnitev, 3. november 2020
Dodan je dokument: Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov v PDF obliki

Sprememba, 6. november 2020
Sprememba obrazca št. 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev

ZAKLJUČENO: Javno zbiranje ponudb za najem lokala Kafe Ažbe v Narodni galeriji -2-
Dokumentacija
24. september 2020

ZAKLJUČENO: Varovanje NG, 2020-2023
Razpisna dokumentacija javnega naročila
27. julij 2020
ZAKLJUČENO: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Razpisna dokumentacija javnega naročila
1. oktober 2019
ZAKLJUČENO: Nakup hladilnega agregata - št. 3/16-2019
Razpisna dokumentacija javnega naročila
10. julij 2019

ZAKLJUČENO: Tiskanje, jesen 2019 (katalog, vabilo, zgibanki) - št. 3/18-2019
Razpisna dokumentacija javnega naročila
16. julij 2019