Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

Informacije javnega značaja

Podatki o javnem zavodu

Ime in sedež: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Navedba ustanovitvenega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija (Uradni list RS, št. 8/2004), sprememba (Uradni list RS, št 31/2009).

Narodna galerija je kulturna, znanstvena in raziskovalna ustanova, ki preučuje, zbira, hrani ter s pomočjo razstavljanja in interpretacije umetnin posreduje javnosti zgodovino umetnostne ustvarjalnosti, naročništva in recepcije celotnega slovenskega kulturnega prostora.

Vpis v sodni register: Temeljno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka 1/615/00
Matična številka: 5052076000
Davčna številka: SI38676770
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0377 028
Šifra dejavnosti: vpisano v Sklepu o ustanoviti
Sedež delovanja: zavod deluje na matičnem naslovu
Odgovorna oseba: dr. Barbara Jaki, direktorica

Predpisi s področja delovanja zavoda Interni akti javnega zavoda Seznam strateških in programskih dokumentov Register zbirk osebnih podatkov Zbirke podatkov o umetninah Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja Izjava o dostopnosti spletne strani Narodna galerija
Svet Narodne galerije Strokovni svet Narodne galerije
Javni razpisi in naročila
ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje januar–junij 2023
Objavljeno: 4. november 2022

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora - gostinskega lokala
Objavljeno: 30. september 2022

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
Objavljeno: 25. avgust 2022

Sprememba: 6. september 2022
Popravek z dne 6. septembra 2022 se nanaša na Javno naročilo - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za obdobje treh (3) let, od 1.1.2023 do 31.12.2025, ki je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN005856/2022-W01 – spremeni se Razpisna dokumentacija, kjer so popravki v obrazcu št. 11 – Vzorec pogodbe in sicer v členih št. 5 in 8. Nekaj sprememb je tudi v Povzetku predračuna – rekapitulaciji (tabela). Oba dokumenta, tekst in tabela, sta objavljena na spletu Narodne galerije pod rubriko Informacije javnega značaja in na Portalu javnih naročil.

Dopolnitev spremembe: 6. september 2022
Popravek z dne 6. septembra 2022 se nanaša na objavo nove verzije tabele Povzetek predračuna – rekapitulacija (excelov dokument).
ZAKLJUČENO: Naročilo male vrednosti: Nakup reflektorjev za razstavišče Narodna galerija, junij-julij 2022
Objavljeno: 10. junij 2022
ZAKLJUČENO: Naročilo male vrednosti: Sanacija sanitarij v kleti Vhodne avle po sistemu izdelava projekta 'na ključ'
Objavljeno: 30. marec 2022

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Dobava električne energije za obdobje januar–december 2022
Objavljeno: 22. oktober 2021

Sprememba: 25. oktober 2021
Pod poglavjem 2, točka 2, str. 5/33 je sedaj pravilno zapisano, kot je navedeno povsod drugod, da je rok za pošiljanje ponudb petek, 5. 11. 2021 do 12.00.

ZAKLJUČENO: Javno naročilo: Kompletna sanacija stopnišča pred Vhodno avlo Narodne galerije
Dokumentacija: JN004514/2021W01 z dne 05. 07. 2021
Objavljeno: 6. julij 2021

ZAKLJUČENO: Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora - gostinskega lokala
Dokumentacija
20. januar 2021
Rok za oddajo ponudbe je 29. 1. 2021 do 12. ure.

ZAKLJUČENO: Dobava električne energije za obdobje januar-december 2021
Razpisna dokumentacija
28. oktober 2020

Dopolnitev, 2. november 2020
Dodan je dokument: Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov

Dopolnitev, 3. november 2020
Dodan je dokument: Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov v PDF obliki

Sprememba, 6. november 2020
Sprememba obrazca št. 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev

ZAKLJUČENO: Javno zbiranje ponudb za najem lokala Kafe Ažbe v Narodni galeriji -2-
Dokumentacija
24. september 2020

ZAKLJUČENO: Varovanje NG, 2020-2023
Razpisna dokumentacija javnega naročila
27. julij 2020
ZAKLJUČENO: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Razpisna dokumentacija javnega naročila
1. oktober 2019
ZAKLJUČENO: Nakup hladilnega agregata - št. 3/16-2019
Razpisna dokumentacija javnega naročila
10. julij 2019

ZAKLJUČENO: Tiskanje, jesen 2019 (katalog, vabilo, zgibanki) - št. 3/18-2019
Razpisna dokumentacija javnega naročila
16. julij 2019