Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

Knjižnica

Narodna galerija ima kot osrednja nacionalna ustanova za preučevanje likovne dediščine tudi svojo specialno knjižnico. Njena glavna naloga je dopolnjevanje knjižničnega fonda s publikacijami, ki se vsebinsko navezujejo na umetnostno dediščino slovenskega etničnega ozemlja in srednjeevropskega kulturnega prostora. Z nabavno politiko se dotika znanstvenih področij, kakor so umetnostna zgodovina, muzeologija, konservatorstvo in restavratorstvo in muzejska pedagogika.

Knjižnični fond obsega več kakor 38.000 inventarnih enot, od tega okoli 600 naslovov serijskih publikacij, in zagotavlja strokovno podporo osnovni dejavnosti Narodne galerije. Velik delež vsakoletnega priliva prinaša izmenjava publikacij s številnimi muzejskimi ustanovami doma in po svetu.

Knjižnici je priključena tudi hemeroteka, zasnovana ob ustanovitvi galerije. V njej so hranjeni izrezki iz časnikov, magnetogrami televizijskih in radijskih prispevkov in spletne objave. Vsebinsko zadevajo dejavnost Narodne galerije, starejšo likovno in arhitekturno dediščino na Slovenskem in kulturno politiko, ki se tako ali drugače navezuje na muzejsko-galerijsko dejavnost in na varstvo likovne dediščine.

Knjižnica Narodne galerije je odprta za javnost in je kot informacijsko središče namenjena tako strokovni javnosti kakor ljubiteljem umetnosti. Knjižnično gradivo je zunanjim uporabnikom dostopno v čitalnici Narodne galerije v času javno objavljenega urnika. Gradiva si ni mogoče izposoditi na dom. V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ga je možno fotokopirati. Uporabnikom je na voljo tudi osebni računalnik in brezplačno WiFi omrežje.

Knjižni fond Narodne galerije še ni v celoti računalniško obdelan. Pridobljeno gradivo je od leta 1998 do leta 2002 obdelano v programu Infolit, od leta 2003 dalje pa knjižnica aktivno sodeluje v sistemu COBISS. Na voljo je tudi povezava do iskalnika po knjižnični zbirki Narodne galerije (Infolit in COBISS). Starejša literatura še ni v celoti računalniško obdelana. Za informacije o gradivu in obisku knjižnice smo dosegljivi na telefon (01) 24 15 420 ali elektronski pošti knjiznica(at)ng-slo.si.

Nataša Ciber, bibliotekarka,
vodja Knjižnice
E: natasa_ciber(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 420

mag. Mateja Krapež, bibliotekarka
E: mateja_krapez(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 420

Sara Müller, bibliotekarka
E: sara_muller(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 420