Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
O galeriji

Konserviranje-restavriranje

Temeljna dejavnost oddelka za konserviranje in restavriranje je skrb za zbirko. Ekipa strokovnjakov deluje predvsem na področju konserviranja in restavriranja slik, plastike in likovnih del na papirju. Zaradi narave dela posvečamo v galeriji veliko časa tudi preventivni konservaciji, pripravi umetnin za transport, dokumentiranju, optičnim nedestruktivnim preiskavam, publiciranju in pedagogiki. Naše delo se močno navezuje na preiskave lastnosti materialov v povezavi z ugotovitvami naših kolegov umetnostnih zgodovinarjev. Pri tem tvorno sodelujemo s sorodnimi institucijami in si izmenjujemo strokovna mnenja.

Nenehni tehnološki razvoj orodij in materialov močno vpliva na delo in na odločitve glede reševanja umetnin pred nadaljnjim propadanjem. S strokovnimi komisijami reguliramo kompleksne projekte, med delom pa preverjamo uporabljene metode in možnosti, ki so kar najbolj prijazne do umetnin. Naš moto je »Manj je več«, zato se trudimo strukturne probleme v materialih reševati z minimalnimi in reverzibilnimi posegi.

Muzejski konservatorsko-restavratorski standardi so manj radikalni zaradi dejstva, da se umetnine vračajo v klimatsko urejeno okolje: na razstavo ali v depoje. To pomeni, da jih shranjujemo v prostore z ustreznimi vrednostmi relativne vlažnosti, temperature, osvetlitve, čistosti zraka, hrupa, tresljajev … Z minimalnimi posegi lahko upočasnimo neizbežni propad originalnih materialov.

Raznolikost področij delovanja nas spodbuja k nenehnemu izpopolnjevanju našega znanja na področju konservatorstva in restavratorstva in naravoslovnih znanosti in tudi k poznavanju umetnostne zgodovine. Trudimo se vzdrževati visoke strokovne standarde, z razvojem stroke pa jih še nadgrajujemo.

Atelje za slike

V slikarskem ateljeju konserviramo in restavriramo slike na različnih nosilcih, kakor so platno, les, papir in kovina. Primarno skrbimo za brezhibno kondicijo umetnin, ki so razstavljene v stalni zbirki in hranjene v depojih Narodne galerije. V tekočih projektih sistematično urejamo umetnine iz slikarskega fonda, ki so prikazane na razstavah pri nas in drugod. Ob izposoji sestavimo zapisnike o stanju umetnin, po potrebi umetnine tudi ustrezno pripravimo in za transport zapakiramo v posebne klimatizirane zaboje. Vse faze pri delu skrbno pisno in slikovno dokumentiramo, obenem pa tudi vodimo evidenco o svojem delu.

Andreja Ravnikar, višja konservatorka - restavratorka
vodja Konservatorsko-restavratorskega oddelka
E: andreja_ravnikar(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 438

doc. Miha Pirnat, konservatorsko-restavratorski svetovalec
E: miha_pirnat(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 427

Barbara Dragan, konservatorka - restavratorka
E: barbara_dragan(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 427

Atelje za kiparstvo

Skrb za raznoliko kiparsko zbirko Narodne galerije in za okrasne okvirje vključuje izbor primernih načinov razstavljanja kiparskega fonda in ravnanja z njim, pa tudi ustreznih načinov hranjenja kipov v depojih. Ocenjujemo stanje predmetov in izdajamo mnenja o primernosti izposoje. S sodelovanjem pri pripravah in pri izboru načina razstavljanja (pritrjenost, vitrine) z ustreznimi klimatski razmerami prispevamo k varnejši poti in razstavljanju umetnine.

Izvajamo konservatorsko-restavratorske posege na skulpturah iz različnih materialov (les, kamen, mavec, glina in različne kovine); posege spremlja ustrezna dokumentacija.

Matevž Sterle, konservator - restavrator
E: matevz_sterle(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 423

Atelje za dela na papirju in za fotografijo

V ateljeju konserviramo in restavriramo različna likovna dela na papirju (grafični listi, risbe, skice, fotografije, skicirke), hranjena v depojih Narodne galerije.

Od leta 2003 dalje sistematično urejamo grafični fond, to pa pomeni, da konserviramo in po potrebi restavriramo vsako posamezno umetnino in jo opremimo po muzejskih standardih. Umetnine vložimo v paspartuje muzejske kakovosti in jih s tem pripravimo za dolgoročno shranjevanje. Oprema preprečuje neposredni stik z umetnino in olajša vsakršno ravnanje z njo, sama umetnina pa je hkrati že pripravljena za morebitno razstavljanje.

Tina Buh, konservatorsko-restavratorska svetovalka
E: tina_buh(at)ng-slo.si
T: (01) 24 15 431

Atelje za preiskave

Multispektralna analiza umetnin sodi med nedestruktivne optične preiskave. Pri njih predmete osvetlimo s posebnimi valovnimi dolžinami in z njimi dobimo drugačno vrsto informacij v primerjavi z osvetlitvijo pri vidni svetlobi. V našem ateljeju premoremo metode UVF (fotografija ultravijolične fluorescence), IRF (metoda infrardeče fotografije) in IRR (metoda infrardeče reflektografije). V Sloveniji smo edini laboratorij, ki opravlja tovrstne preiskave, zato jih občasno izvajamo tudi za zunanje naročnike.