Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
20. oktober 2005–19. februar 2006

Almanach

in slikarstvo druge pol. 17. st. na Kranjskem

Slikarstvo 17. stoletja je že več let predmet intenzivnih raziskav in tudi Narodna galerija sodeluje v njih s svojim razstavnim programom. S študijami posameznih umetniških opusov smo želeli razplesti zapleteno problematiko nekaterih izrazitejših ustvarjalnih osebnosti slikarstva 17. stoletja - Zorzija Venture Brajkovića, Mojstra HGG in Almanacha - ter jih obogatiti z novimi umetnostnozgodovinskimi spoznanji, raziskati in medsebojno primerjati s sodobnimi restavratorskimi sredstvi in metodami. Prvega smo predstavili leta 2003, lani pa mu je sledil še drugi, s polnim imenom Hans Georg Geiger von Geigerfeld. Oba sta svoj pečat pustila na območju današnje Hrvaške in Slovenije, zato sta bila projekta vključena v bilateralni sporazum o kulturnem sodelovanju med državama. Letos skupaj z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorskim centrom pripravljamo simpozij s spremljevalno razstavo o skrivnostnem slikarju Almanachu in njegovem času. Razstavo bo dopolnila znanstvena monografija, ki bo izšla pri Založbi ZRC.

Zaradi številnih, tudi nasprotujočih si tez sodi slikarstvo, povezano z Almanachovim imenom, med trenutno najbolj vroča raziskovalna področja, zato ni bilo mogoče pripraviti klasične monografske predstavitve umetnikovega opusa, ampak želimo z razstavo ob širokem krogu sodelavcev odpreti znanstveno razpravo o slogovnih, atribucijskih in naročniških vprašanjih, o slikarskih tehnikah in metodoloških vprašanjih raziskovanja obravnavane dediščine. Tako kot pri prvih dveh razstavah smo umetnostnozgodovinske raziskave podprli s sistematičnimi preiskavami slik v restavratorskem laboratoriju, ki naj bi omogočile natančnejši vpogled v slikarske tehnike obravnavanega obdobja.

Na razstavi Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem predstavljamo vsa razstavljiva dela iz slovenskih zbirk, ki so bila v preteklosti tako ali drugače povezana z imenom Almanacha, za predstavitev umetnostnega konteksta pa je bilo na razstavo vključenih še nekaj drugih del predvsem flamskega in nizozemskega porekla, v posameznih primerih tudi takšnih z izpričanimi avtorji. Razstavljenih bo 40 slik in originalna risba iz fonda Narodne galerije, drugih muzejev in zbirk v cerkveni in zasebni lasti, pa tudi tri reprodukcije risb in vrsta fotografskih posnetkov, ohranjenih in v 20. stoletju žal tudi uničenih stenskih poslikav.

V znanstveni monografiji so predstavljeni Almanachu v preteklosti pripisani opus v celoti, in tudi vse slike z razstave, vsebuje pa tudi predstavitve avtorskih pogledov na obravnavano temo, ki so jih prispevali nekateri najpomembnejši raziskovalci tega obdobja. Tako bo prvič pregledno predstavljen ta pomembni del slikarske dediščine na Slovenskem.

Mednarodni znanstveni simpozij, ki bo potekal v Narodni galeriji od 20. do 23. oktobra, je namenjen soočenju vodilnih slovenskih in tujih raziskovalcev tega področja, predstavitvi njihovih raziskav in intenzivni znanstveni razpravi o najbolj problematičnih odprtih vprašanjih, ki naj bi bila podprta z dostopnostjo obravnavanih del na sočasni razstavi. Od simpozija pričakujemo plodno diskusijo in oblikovanje ključnih vprašanj, na katera bo treba odgovoriti v prihodnje.

Več o simpoziju si lahko preberete na spletnih straneh Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Nosilci razstavnega projekta:
Narodna galerija
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Katedra za slovensko umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov Oddelka za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center

Uredniki znanstvene monografije:
Mateja Breščak, Matej Klemenčič, Barbara Murovec

Vodja naravoslovnih raziskav in konservatorsko-restavratorske priprave gradiva:
Tamara Trček Pečak

Organizacija razstave:
Mateja Breščak

Oblikovanje tiskovin in razstave:
Ranko Novak

Oblikovanje znanstvene monografije:
Milojka Huzjan

Koordinatorka postavitve razstave:
Marja Lorenčak

Tehnična organizacija
Narodna galerija

20. oktober–19. februar 2006
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana