Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave

Desetnica za Pesmi iz galerije

Andrej Rozman Roza

Prejemnik desetnice, nagrade Društva slovenskih pisateljev za najboljše otroško ali mladinsko delo, v letu 2019, je Andrej Rozman – Roza.

Pesniku iskreno čestitamo!

Knjiga Pesmi iz galerije ima svojevrstno zgodovino. Prva je njena neposredna, od ideje – ta se je porodila na slovenski kulturni praznik 8. februarja 2015 – do natisa ob praznovanju stoletnice Narodne galerije. Druga je povezana s pedagoško tradicijo v Narodni galeriji, ki je vsaj od 80-ih let prejšnjega stoletja negovala model likovno-literarnih prepletanj pri populariziranju stalnih zbirk. Seveda pa so bila prežemanja med obema umetnostnima zvrstema v zgodovini številna in še vedno živijo. Spomnimo le na eno najbolj vplivnih Ovidijevih Metamorfoz, ki so bile neusahljiv vir mitoloških motivov, od koder so se napajale antična in kasnejša literarna in upodabljajoča umetnost.

Dokaz obratnega vplivanja pa je pravkar izdana pesniška zbirka Pesmi iz galerije. Andrej Rozman Roza je petintrideset slik iz stalne zbirke Narodne galerije (nekaj jih je tudi iz zasebnih zbirk) prelil v radožive verze in z njimi stkal pisano preprogo raznolikih simboličnih pomenov, likovnih razlag in nenavadnih usod. Poudarki v pesmih se zgoščajo okrog različnih vsebin: govorijo o slikarkah in slikarjih, o času nastanka, o likovnih problemih, o lastništvu slik … vselej pa so sporočila povezana z današnjim časom in prostorom ter z besediščem mladih. Nekatere upesnjene slike nas spomnijo le na obča človeška občutenja, spoznanja ali aktualna vprašanja sodobnega človeka. Izbor slik sta skupaj sestavila pesnik in urednica. Galerijska želja je bila, da so predstavljena poglavitna dela vseh umetnostnih obdobij, pesnikova pa, da se vključi čim več slikark. V knjigi tako najdemo zastopane tri slikarke, Ivani Kobilca pa sta posvečeni kar dve pesmi.

Dvaintrideset Rozovih pesmi – vsaka obravnava eno sliko, izjema sta dve pesmi, ki obravnavata par oz. trojico slik – je v knjigi pospremljenih z barvnimi fotografijami, na katerih so izpostavljene posamezne osebe ali detajli s slik. Vse slike so v knjigi predstavljene tudi s kratkimi umetnostnozgodovinskimi zanimivostmi in z izstopajočimi likovnimi posebnostmi. Opisi so začinjeni še z duhovitimi stripovskimi vinjetami ilustratorja Jakoba Klemenčiča. Knjigo zaključujeta slikovno kazalo s temeljnimi podatki o izbranih slikah in izbor literature.

Glavni namen knjige je vzbuditi zanimanje za umetnostno dediščino in poezijo med mladostniki. V izobraževalnem pogledu Narodna galerija tako nadaljuje tradicijo galerijskih knjižnih izdaj, katerih osrednji cilj je medpredmetno povezovanje oz. literarno-likovno opismenjevanje (Svetlana Makarovič, Kostja Gatnik: Gal v galeriji, 1981 & Strahec v galeriji, 2003; Boris A. Novak, Matjaž Schmidt, Lidija Tavčar: Zarja časa. Mit v sliki in besedi,1997). Stripovski način približevanja umetnosti mladim je bil v Narodni galeriji tlakovan z deli Matjaža Schmidta in Lidije Tavčar, njuno sodelovanje pa je leta 2003 obrodilo razstavo in katalog Vsaka slika ima svojo zgodbo.

Z upesnitvami Andreja Rozmana Roze želimo pri mladih spodbujati pesniško ustvarjalnost in jih opozarjati na umetnostno dediščino v Narodni galeriji. Zato smo dvaindvajset pesmi že v času nastajanja – v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 – mesečno objavljali v mladinski reviji PIL, hkrati pa razpisali tudi nagradna natečaja, ki sta pri šolarjih vzbujala interakcijo likovnega prepoznavanja in pesniške izpovednosti. Ta vidik vključujemo tudi v izobraževalne programe in ga kot možnost nadgradnje pri pouku ponujamo učiteljem in profesorjem na srečanjih v Narodni galeriji. Pesmi iz galerije so bile tudi ena izmed tem letošnjega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.

Čeprav smo s knjigo Pesmi iz galerije ciljali predvsem na starejše šolarje in mlajše dijake, verjamemo, da bo prava pesniška poslastica in priložnost za ponovno zbliževanje z našo umetnostno preteklostjo za vse generacije.

Vodja projekta, urednica
Kristina Preininger

Avtor pesmi
Andrej Rozman Roza

Ilustracije
Jakob Klemenčič

Oblikovanje
Katja Kastelic

Od 18. septembra 2018 je knjiga na voljo v galerijski trgovini.

Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana