Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
3. april–4. maj 2008

Kranjski deželni privilegiji

1338–1736

Arhiv Republike Slovenije pripravlja v okviru predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji razstavo z naslovom Kranjski deželni privilegiji 1338–1736. Razstava bo odprta v času med 3. aprilom in 4. majem 2008. Glavnina razstave bo postavljena na ogled v galeriji Narodni dom v Narodni galeriji v Ljubljani, del pa tudi na Ljubljanskem gradu v peterokotnem stolpu.

Na razstavi bodo razstavljene originalne pergamentne listine in tiskani privilegiji (ročini) deželnih knezov, s katerimi so deželnemu plemstvu in kasneje deželnim stanovom na Kranjskem, v (Slovenski) Marki in Metliki ter v Istri potrjevali njihove pravice in privilegije. Ti privilegiji pomenijo zametek deželne stanovske ustave.

Potrditev »stanovskih« privilegijev se je izvedla ob dedni poklonitvi, z njo pa se je deželni knez obvezal, da bo spoštoval dotlej pridobljene stanovske pravice. Ustni potrditvi je nato sledila še potrditev v pisni obliki, le-ta pa bo vidna v posameznih vitrinah na razstavi.

Razstava bo obogatena tudi s podobami deželnih knezov in pa prestolom, na katerem je sedel avstrijski nadvojvoda Karel II. ob dedni poklonitvi kranjskih deželnih stanov leta 1564 v Ljubljani.

Avtorja razstave dr. Andrej Nared in Jure Volčjak sta pripravila tudi slikovit in zanimiv katalog, v katerem je predstavljen razvoj Kranjske in njenih deželnih stanov, nadalje kranjski deželni privilegiji (ročini) 1338?1736, objavljena in prevedena sta temeljna privilegija iz leta 1338 in 1365, v kataložnem delu pa so predstavljeni regesti razstavljenih dokumentov in njihova upodobitev.

Razstava Arhiva Republike Slovenije

Soorganizatorja razstave
Narodna galerija, Festival Ljubljana

Avtorja razstave
Andrej Nared, Jure Volčjak

Oblikovanje in postavitev
Dane Petek

Prevod
Alenka Hren

Koordinacija projekta
Mojca Jenko, NG
Andrej Nared in Jure Volčjak, ARS

Organizacija tehničnih del
Jože Raspet

Originalno gradivo
Arhiv Republike Slovenije, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije

Reprodukcije
Arhiv Mladinska knjiga Založba,
Arhiv Republike Slovenije (Milan Bizjak, Peter Hribar),
Kärntner Landesarchiv,
Narodna galerija (Bojan Salaj),
Narodni muzej Slovenije (Tomaž Lauko),
Österreichische Nationalbibliothek,
Österreichisches Staatsarchiv/Haus-, Hof- und Staatsarchiv

3. april–4. maj 2008
Narodna galerija, Galerija Narodni dom
Cankarjeva 20
1000 Ljubljana

Del razstave je med 3. in 29. aprilom 2008 na ogled v Peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu.