Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
12. oktober 2011–12. februar 2012

Nove pridobitve 2001–2010

Narodna galerija

Umetnostni fond Narodne galerije sestavljajo tri zbirke: zbirka slik, zbirka plastik in zbirka del na papirju. Od ustanovitve Narodne galerije leta 1918 dalje je na njenih osrednjih in morda najprestižnejših nalog zbiranje umetnin oziroma dopolnjevanje obstoječih zbirk z odkupi, darili ali volili. Obvestila o novih pridobitvah so bila v prvih desetletjih objavljena v vsakoletnih poročilih Zbornika za umetnostno zgodovino, leta 1976 pa so bile na novo pridobljene umetnine prvič predstavljene na posebni razstavi in s katalogom. Uvod v katalog je tedanja ravnateljica dr. Anica Cevc začela s citatom manifesta, ki ga je septembra 1918 pripravljalni odbor za ustanovitev Narodne galerije poslal na dnevnika Slovenski narod in Slovenec. V tem ustanovnem manifestu je opredeljena temeljna naloga Narodne galerije, to je "zbiranje in skozi zbiranje ohranjanje umetnin", naloga, ki je bila živa leta 1976 in prav tako v obrisih ostaja aktualna še danes.

Od tedaj prehojena pot je dolga, zgodovina institucije in njenih zbirk pa raznovrstna. Morda o umetnostnem fondu, ki usmerja celotno delo Narodne galerije, še največ povedo razstave, razstavni katalogi, monografije, razprave in razne druge objave. Če se osredotočimo na povečanje umetnostnega fonda, je bilanca obdobja med letoma 2001 in 2010 takšna:
– 121 slik,
– 15 kipov,
– 1139 del na papirju.
Z novimi pridobitvami segamo v preteklost vse do 17. stoletja in skozi različna obdobja do vključno 20. stoletja.

Zadnji dve leti smo se morali zaradi vse skromnejših, celo nedopustno nizkih državnih subvencij omejiti in prilagoditi zbiralno politiko predvsem cenovnim okvirom. Zaradi omejenih sredstev za odkup nismo mogli pridobiti nekaterih pomembnih umetnin, ki so bile že dolgo na prioritetnem seznamu. Bolj fleksibilna dinamika financiranja odkupov in sproščanja javnih sredstev bi omogočila boljše rezultate.

Ob tem je razveseljiv podatek, da je vse več tudi zasebnih donatorjev, umetnikov in zbiralcev, ki svoje opuse ali zbirke prepustijo v last in upravljanje Narodne galerije in tako omogočijo popolnejšo predstavitev umetnostnega razvoja. Svoje osebne želje so podredili širšemu interesu, s tem pa so dokazali svojo širino in pripadnost. Donacije po številu inventarnih enot presegajo dve tretjini novih pridobitev v obravnavanem obdobju.

Razstava, ki jo predajamo javnosti, in spremljajoči katalog predstavljata manjši del v zadnjem desetletju pridobljenih umetnin. Iz obsežnega gradiva smo oblikovali izbor 110 umetnin glede na kakovost in pomen, pa tudi glede na njihovo materialno stanje; nekatere še čakajo na restavriranje. Več del je že bilo strokovno obdelanih, objavljenih in razstavljenih. Celotni grafični opus Marjana Pogačnika smo razstavili leta 2001, podarjene grafike Bojana Kovačiča leta 2011, več posamičnih umetnin smo javnosti pokazali na razstavi Slovenski impresionisti in njihov čas leta 2008, nekaj jih je na ogled v stalnih zbirkah. Ob redakciji stalne zbirke slovenske umetnosti leta 2009 smo njen geografski okvir razširili z deli s Štajerske in s Primorske, 19. stoletje in impresioniste pa smo dopolnili z nekaj na novo pridobljenimi slikami. Že leta 2007 smo predstavili vseh dvanajst neznanih slik Franca Kavčiča. Nekaj novih pridobitev sta pokazali razstavi Prvi listi (2008) in Risba na Slovenskem I (2009).

Medtem ko smo razstavo zelo raznovrstnega gradiva organizirali po vsebinskih in po estetskih sklopih, je njen katalog zasnovan enciklopedično. V njem se razstavljeni in kataloško obdelani eksponati zvrstijo po abecednem seznamu priimkov umetnikov. Ker so to sami znani avtorji, nismo posebej navajali njihovih biografij; kolikor je bilo potrebno, so življenjepisni podatki sestavni del teksta ob reprodukciji. Bibliografija je omejena na najnujnejše, drugače pa smo v celoti obdržali dosedanje sheme kataloških enot, kljub zamudnemu in obvezno natančnemu delu standardnih katalogov študijskih razstav Narodne galerije. Ne glede na nenaklonjene finančne okoliščine smo ohranili oblikovni standard kataloga z reprodukcijami vseh razstavljenih del.

Pogled na preteklo desetletje nas navdaja z zadovoljstvom. Naj nam bo dovoljeno, da smo ponosni na svoje delo, na izpopolnjeni miselni zemljevid naše umetnostne preteklosti. Njeno univerzalno govorico želimo deliti s kar največjim številom ljudi ne glede na starost, narodnost ali kakršnokoli opredelitev. Z zbirkami Narodne galerije, z njihovo oskrbo, s preučevanjem, z razstavljanjem in z objavljanjem želimo sooblikovati kolektivno identiteto današnjega časa. Nadaljujemo s trdnim optimizmom, da bodo tako odgovorni v institucijah kakor posamezniki tudi v kriznih letih ohranili naklonjenost do likovne umetnosti in iz nje črpali navdih za svoje delo.

Barbara Jaki

.: Gradivo za novinarje (ZIP) :.

.: Utrinki iz razstave, video prispevek :.

.: Podoba podobe: Nove pridobitve Narodne galerije, RTV Slovenija :.

Umetnine 2001–2010 so darovali

Janez Bernik, Janez Boljka, Bruno Breschi, Špelca Čopič, Aleksandra Derganc, Irene Dickenhorst, Galerija Gallus, Kostja Gatnik, Lojze Gostiša, Brigitte Herz, Angelika Hribar, Tatjana Jakac, Zora Janžekovič, Andrej Jemec, Franc Kersnik, Maj Klemenčič, Bojan Kovačič, Brane Kovič, Metka Krašovec, Nuša Lapajne, Jernej Mali, Janez Merčun, Stanko Možina, Jožef Muhovič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ranko Novak, Leonhard Podgornik, Bogomila in Marjan Pogačnik, Dušan C. Prevoršek, Matej Roesmann, Uroš Roesmann, Ksenija Rozman, Kemal Selmanović, Anton Vladimir Urbanc, Žarko Vrezec, Zavod za gojitev divjadi Kozorog, Kamnik in Ciril Zorman.

Velikost človeka se meri tudi po njegovi širini. Rok, misli, pogleda, srca. Velikim ljudem, ki so v letih 2001 do 2010 pomembno dopolnili slovenski nacionalno likovno zbirko, smo iskreno hvaležni.

Avtorica razstave, urednica kataloga in vodja projekta
Barbara Jaki

Avtorji besedil
Mateja Breščak, Barbara Jaki, Marja Lorenčak Kiker, Kristina Preininger, Alenka Simončič, Andrej Smrekar, Ferdinand Šerbelj

Restavratorsko-konservatorska priprava gradiva
Tina Buh, Nina Dorič, Andrej Hirci, Barbka Gosar Hirci, Miha Pirnat ml., Simona Škorja, Tamara Trček Pečak, Martina Vuga

Oblikovanje razstave in tiskovin
Ranko Novak

Projekt so podprli
Ministrstvo za kulturo RS
Spar European Shopping Centers

12. oktober 2011–12. februar 2012
Razstava je podaljšana!
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana