Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
Odstiranja | 1. 6. 2023 – 6. 9. 2023

Odstiranja: Hišni oltar Marijinega oznanjenja – provenienca in čas nastanka

V okviru predstavitve starejše likovne umetnosti na Slovenskem Narodna galerija na svoji stalni razstavi (razstavna dvorana št. 2) med drugim predstavlja tudi Hišni oltarček Marijinega oznanjenja, delo neznanega rezbarja poznega 17. stoletja. Časovno opredelitev dokazujejo močan zagon v višino, figuri na konzolah, ki sta izrazito manierističnih proporcev, čipkasta ornamentika oltarne krone, volutni motivi ob straneh osrednjega dela ter drobni ornamentalni nizi (motiv palice, diamanta in jajca v različnih kombinacijah), ki krasijo okvir osrednjega dela povsem dematerializiranega oltarnega nastavka.

Miniaturen zgodnjebaročni oltarček je prefinjeno rezbarsko delo srednjeevropskega izvora, ki je zagotovo prvotno služil zasebnim pobožnostim premožnejšega naročnika. Kdo je bil to in kje je živel, pa je malo verjetno, da bomo kdaj vedeli. Podatkov o primarnem izvoru ne poznamo.

Vemo pa, da je bil ta hišni oltarček del bogate zbirke starin barona Hansa Karla Kometra (1850–1925), nekdanjega lastnika dvorca Pukštajn/Buchenstein (Bukovje), ki leži na desnem bregu Drave, nizdol nedaleč od Dravograda. Ker je mož umrl brez potomcev, je gospodarsko dobro stoječe posestvo in dvorec s celotnim inventarjem podedovala njegova nečakinja Melita Feldmann (1881–1957), ameriška državljanka, in sicer pod pogojem, »da 25 let ne sme ničesar prodati ali oddati iz gradu«. Z možem sta se iz New Yorka preselila na Pukštajn, s katerim sta imela smele načrte. Žal pa sta zaradi nekaj ponesrečenih poslovnih odločitev zašla v finančne težave. Pravni zastopnik lastnice je stopil v stik s spomeniškim konservatorjem za Dravsko banovino Francetom Steletom (18861972) in ga prosil za cenitev zbirke. Stele je marca 1931 pregledal ves inventar in najpomembnejše predmete popisal ter fotodokumentiral; bansko upravo je tudi pisno obvestil o verjetni javni dražbi ter možnosti izpopolnitve zbirk Narodne galerije in obrtnega oddelka Narodnega muzeja z dragocenimi in pomembnimi predmeti iz pukštajnske zbirke.

Zakonca Feldmann sta 11. novembra 1931 razglasila bankrot. Kmalu zatem je Ivan Zorman (1889–1969), tedanji upravnik Narodne galerije, opravil cenitev; njegov uradni zapisnik (hrani ga Narodna galerija, inv. št. NG D 706-1) izdaja bogastvo in dragocenost zbirke ter izjemnost posameznih predmetov.

Od 8. do 17. avgusta 1932 je potekala javna dražba premičnin iz dvorca Pukštajn. Tedaj je Josipu Malu (1884–1978), ravnatelju Narodnega muzeja iz Ljubljane, uspelo odkupiti velik del pomembnih predmetov, in sicer s pomočjo Zbornice za trgovino, obrt in industrijo. Med njimi je bil tudi Hišni oltarček Marijinega oznanjenja, v cenilnem zapisniku naveden pod tekočo številko 135 in ocenjen na 6000 dinarjev. V Narodnem muzeju so mu dodelili inventarno številko NM 10117. Ob robu vpisa v inventarno knjigo je bilo pozneje s svinčnikom dodano »NG 514/46«. Ta zabeležka predstavlja protokolarno številko dokumenta z naslovom Seznam kipov, ki jih Narodni muzej odstopa v hrambo Narodni Galeriji po sporazumu z šefom odseka za umetnost in muzeje, datiranega s 5. decembrom 1946, kjer pod tekočo številko 52 najdemo inventarno številko 10117, ob njej pa navedbo »Oltarček, lesen relief polihromiran«; dokument sta 16. januarja 1947 lastnoročno podpisala v. d. ravnatelja Narodnega muzeja Jože Kastelic (1913–2003) in ravnatelj Narodne galerije Ivan Zorman.

Narodna galerija je pozneje hišni oltarček uvrstila v svoj umetnostni fond, natančneje v zbirko plastike, in mu dodelila inventarno številko NG P 75.

Avtorica
Mojca Jenko

Predstavitev: četrtek, 1. junij, ob 18.00

1. junij – 6. september 2023
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana