Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
Odstiranja | 2. 2. 2023 – 1. 3. 2023

Odstiranja: Sternenovi posegi na sliki Križanja z Marijo Magdaleno iz Brunka pri Radečah

Sternenova restavratorska sled je v prvi polovici 20. stoletja zaznamovala številna umetniška dela in spomenike slovenske pa tudi nekdanje jugoslovanske kulturne dediščine. Njegov obsežni opus restavriranih oljnih slik je za zdaj celovito še neraziskan. Predstavljamo zanimiv primer njegovih posegov na signirani oljni sliki Križanja z Marijo Magdaleno (323 x 224 cm) iz cerkve Svetih Treh kraljev na Brunku, kjer je do leta 2007 krasila južni stranski oltar sv. Alojzija, sedaj pa začasno domuje v cerkvi sv. Petra v Radečah. Avtor slike je pri nas precej nepoznan poznobaročni italijanski slikar Paolo Rossini, po rodu Brescian. Brunško sliko uvrščamo v vrh njegovega ustvarjanja in jo okvirno datiramo v začetek druge polovice 18. stoletja (1760–1770). Upali bi si trditi, da jo je ustvaril v času svojega bivanja v Benetkah leta 1767, ko njegovo ime zasledimo v popisu beneških slikarjev. Ohranjena je dokumentacija prvega dokumentiranega restavratorskega posega, ki ga je na močno poškodovani sliki izvedel Matej Sternen v sodelovanju z dunajsko Centralno komisijo za raziskovanje in ohranjanje arhitekturnih in umetnostnih spomenikov ter prvim slovenskim konservatorjem Francetom Steletom. Delo je izvedel med letoma 1912 in 1921, ko je restavriranje zaključil. Predračun in program del, ki ga je na napotilo dunajske Centralne komisije iz leta 1910 pripravil že leta 1911, je leto kasneje Centralna komisija tudi odobrila pod pogojem, da delo opravi v stalnem posvetovanju z njo, pri tem retuširanje omeji na najnujnejše in se nujno izogne preslikovanju. Zahtevali so fotografijo stanja slike pred začetkom in po zaključku del. V poročilu Spomeniškemu uradu v Ljubljani 10. maja 1921 je Sternen opisal dragocene tehnološke in materialne podatke, ki pa jih ni objavil sam, ampak, kot običajno tudi za druge Sternenove restavratorske akcije, France Stele. Študija Sternen-Steletovega projekta razkriva podrobnosti o tedanjih zgodovinskih okoliščinah, razvoju spomeniškega varstva in s tem restavratorstva ter konkretne informacije o načrtovanju, financiranju in izvedbi restavratorskega dela pa tudi o posledicah končne prezentacije, ki lahko zaradi drobnih potez spremenijo pomen signature in s tem umetnostnozgodovinske obravnave.

S kakovostne črno-bele fotografije Križanega z Marijo Magdaleno iz cerkve Svetih treh kraljev na Brunku so razvidne močne poškodbe in snet okrasni okvir pred restavratorskim posegom Mateja Sternena. Najbrž gre za posnetek Franceta Steleta, domnevno iz leta 1914 ali malo pred tem.
Ministrstvo za kulturo RS, INDOK center, 5846n.

Avtorica
Mateja Neža Sitar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor

Predstavitev: četrtek, 2. februar 2023, ob 18.00

2. februar – 1. marec 2023
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana