Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Razstave
15. oktober 2009–6. december 2009

Risba na Slovenskem I

1870–1950

Risba na Slovenskem nima dolge tradicije in je morda prav zaradi tega ostala nekoliko spregledano ustvarjalno področje v študiju zgodovine naše likovne umetnosti. Nekoliko več pozornosti je pritegnila kot samostojen medij po sredini 20. stoletja s tematskimi razstavami in na bienalnih prireditvah, posvečenih samo risbi, vidno pa se pozornost preusmerja k njej prav zadnjem času.

Razstava zajema obdobje realizma in zgodnjega modernizma, ko je risba še vedno opravljala podrejeno vlogo v pripravljalnih fazah ustvarjalnega procesa kot učna metoda, študijsko sredstvo in priprava na izvedbo umetniškega dela. Omogočala je razmislek o problemih in preigravanje rešitev, redko pa v času do prve svetovne vojne najdemo risbo, ki je sama sebi namen. Z generacijo realistov smo dobili vrsto sijajnih risarjev. V risarskem opusu Jurija Šubica odkrivamo nekaj smelih poskusov, ki presegajo njegove najuspešnejše slikarske stvaritve. Že v opusih teh umetnikov lahko marsikdaj začutimo nastavke tiste diverzifikacije medija, ki jo je izpeljala naslednja generacija z angažirano karikaturo, ilustracijo, knjižno opremo, povezanimi predvsem s skupino, ki smo jo poimenovali Vesnani. Tedaj so se pokazale prve emancipacijske težnje medija v opusih Frana Tratnika in Hinka Smrekarja. Zgodovinske avantgarde so v dvajsetih letih ta proces pospešile, hkrati pa se je risba začela v posameznih opusih uveljavljati kot sredstvo vizualizacije intimnih, eksistencialnih izkušenj, kot pričevalno sredstvo kontemplacije sveta in neposredno subjektivno izrazno sredstvo. Trideseta leta nam postrežejo z družbeno kritično odzivnostjo na eni strani in z emancipacijo vizualne izkušnje, ki mu risba zagotavlja idealno sredstvo. Vojna je aktualizirala bivanjsko meditacijo, ki je v Mušičevih in Pregljevih delih dobila nekaj najbolj pretresljivih dokumentov. Razstava prinaša prvi poskus opredelitve risarske odličnosti v slovenski umetnosti zadnjega stoletje in pol, ob nekaterih ikonah pa ponuja doslej nerazstavljene ali celo pred kratkim odkrite risbe.

Nacionalni projekt Risba na Slovenskem 1870–2009 je zasnoval Aleksander Bassin. Predstavitev starejše risbe pod naslovom Risba na Slovenskem I, 1870–1950 je v koordinacijo in izvedbo prevzela Narodna galerija, drugi del z naslovom Risba na Slovenskem II, 1940?2009 pa je že pred tem postavila Mestna galerija na Mestnem trgu in v prostorih stalne zbirke na Cankarjevem nabrežju. Slednja je vključila 139 avtorjev z okoli 315 deli.

Risba na Slovenskem I, 1870–1950 je prvi pregled starejše slovenske risbe od predstavnikov realizma do generacije Neodvisnih. Izbor temelji na javnih zbirkah v Narodni galeriji, v Moderni galeriji, Muzeju novejše zgodovine, Umetnostni galeriji Maribor, Goriškem muzeju Kromberk, najbolj očitne pomanjkljivosti pa smo dopolnili iz dveh zasebnih zbirk. V izbor je vključenih 53 avtorjev s 85 risbami, ki med leti 1870 in 1950 predstavijo funkcijsko raznolikost, nekatere materialne značilnosti in ustvarjalne dosežke v tem mediju. Posamezni avtorji so predstavljeni z največ štirimi risbam, s čimer smo skušali vzpostaviti tudi razvrstitev ustvarjalcev po kvaliteti.

Nosilci projekta
Muzej in galerije mesta Ljubljane – Mestna galerija
Narodna galerija
Moderna galerija

Zasnova projekta
Risba na Slovenskem 1870–2009

Aleksander Bassin

Avtor razstave in vodja projekta
Risba na Slovenskem I, 1870–1950
Andrej Smrekar

Urednik kataloga
Andrej Smrekar

Avtorja uvodnih študij
Igor Kranjc, Andrej Smrekar

Avtorji kataložnih enot
Mateja Breščak, Barbara Jaki, Mojca Jenko, Igor Kranjc, Andrej Smrekar

Dokumentacija
Mateja Krapež, Nataša Kovačič, Ingrid Draksler, Ivan Čulk

Postavitev razstave in oblikovanje tiskovin
Ranko Novak

Konservatorsko–restavratorska priprava gradiva
Tina Buh, Narodna galerija; Nada Madžarac, Moderna galerija; Lucija Planinc, Arhiv Republike Slovenije

Gradivo za razstavo so posodili
Goriški muzej Kromberk; Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana; Moderna galerija, Ljubljana; Muzej novejše zgodovine Slovenije; Narodna galerija; Umetnostna galerija Maribo; zasebne zbirke, Ljubljana

Razstavo so omogočili
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Vidal, d.o.o.
Geoplin, d.o.o.

Risba na Slovenskem I, 1870–1950

15. oktober 2009–6. december 2009
Razstava je podaljšana do 17. januarja 2010!
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana

Risba na Slovenskem II, 1940–2009

25. maj 2009–17. september 2009
Mestna galerija Ljubljana (www.mestna-galerija.si)
Mestni trg 5
1000 Ljubljana

12. november 2009–14. februar 2010
Umetnostna galerija Maribor (www.ugm.si)
Strossmayerjeva 33
2000 Maribor