Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Stalna zbirka

1200–1600

Marijina smrt
(ok. 1525), lipov les, 44 x 73 x 8 cm

NG P 55, Narodna galerija, Ljubljana
Rezbar je reliefni prizor postavil ob baldahinsko posteljo v notranjščino sobe z bifornim oknom. Po apokrifnih virih so apostoli prihiteli h Kristusovi materi, ko so izvedeli, da umira. Opraviti imamo s t. i. češkim tipom Marijine smrti, ko umirajoča kleči ob postelji. Ujet je trenutek, ko jo zapuščajo moči in jo eden od apostolov z zadnje strani podpre; pomaga mu Janez, ki iz Marijinih rok prevzema palmovo vejo, ki naj bi jo, kot je bilo v navadi, nosili na čelu pogrebnega sprevoda. Ob osrednjih figurah se gnetejo apostoli, od katerih nekateri berejo brevir – pripravljajo se na pogrebni obred, na skrajni desni pa Peter kadi s kadilnico. Na levi polovici zgoraj je le fragmentarno ohranjen Kristus na oblakih, ki je prišel po materino dušo. 
Mojster baierberškega oltarja, ki je deloval v tretjem in četrtem desetletju 16. stoletja, je imel delavnico v Celovcu ali Velikovcu, njegova dela pa so vezana na spodnjo Koroško (Baierberg, Grebinj/Griffen, Maria Rojach). Slogovno ga opredeljujejo telesnost figur, draperija, ki delno sledi oblinam teles, delno živi samosvoje življenje, in "mokri" lasje; znano je, da se je pri nekaterih drugih svojih delih naslonil na grafične predloge Albrechta Dürerja.


Provenienca: Bela peč (Fusine) pri Trbižu


Od visokega srednjega veka do renesanse

V visokem srednjem veku je prevladovala nabožna umetnost, ki se je po slovenskem ozemlju širila iz prvih samostanskih ustanov in nato iz pomembnejših regijskih mest, zlasti iz Gorice, Beljaka in Ljubljane. Gotska umetnost je vztrajala še po nastopu renesanse, v 16. stoletju pa je umetniška dejavnost skoraj presahnila zaradi turških vpadov, zaradi kmečkih uporov in zaradi protestantizma, ki ni bil naklonjen likovni umetnosti.

V gotskem slikarstvu pripada vodilno mesto freskam. V zbirki jih predstavljamo z nekaj izvirnimi fragmenti in s kopijami, ki nam približajo najpogostejše motive, sv. Krištofa, sv. Jurija, pohod in poklon sv. Treh kraljev, in zanimivosti, kakor sta sveta nedelja in mrtvaški ples. Ob mnogih zasilno poimenovanih mojstrih poznamo tudi imena s prepoznavnimi opusi, kakor so Janez Aquila, Janez Ljubljanski, Mojster Bolfgang. Njihova ustvarjalnost je bila vpeta v sočasno umetnostno snovanje subalpskega prostora, kjer so se od nekdaj prepletali slogovni vplivi severnih in južnih dežel.

Številne srednjeveške kiparske delavnice so z reliefi in s kipi skrbele za oltarno opremo. Križani, Marija z detetom in pietà sodijo med značilne nabožne motive. Najzgodnejše kiparske stvaritve preveva še romansko občutenje, glavnino del pa slogovno določa gotika, ki je ponekod na Kranjskem, na Štajerskem in na Koroškem izzvenevala še v 16. stoletju. Vrhunec gotskega kiparstva pri nas pomenijo umetnine ptujskogorske kiparske delavnice, ki jo v naši zbirki zastopata Lepa Madona in Pietà iz Podsrede.

Med izredno kvalitetna dela poznogotskega baroka sodijo Marija z detetom, Katarina in Magdalena iz Avč in izjemno ekspresivno razpelo iz Dramelj. Renesančno kiparstvo je predstavljeno z odlitkoma nagrobnika drugega ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja in reliefov Andrejevega oltarja iz Gornjega Gradu, delo Ožbalta Kittla.