Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Stalna zbirka

1200–1600

Sv. Tilen
(ok. 1505), lipov les (polihromiran), 97 x 59 x 25 cm

NG P 33, Narodna galerija, Ljubljana

Svetnik je upodobljen sede, pred njim pa je prijazna košuta, ki ga je hranila s svojim mlekom, ko se je umaknil v samoto. Tilen je odet v meniško kuto in se s hvaležnostjo ozira na prijazno žival, svoj atribut.

 

Figuralna skupina deluje tektonsko, draperija, še zaznamovana z grafizmi, pa že napoveduje poznogotski baročni izraz. To in mestoma nakazane vdolbene gube napeljujejo na misel, da je na rezbarjev slogovni izraz vplivalo tudi poznavanje del Beljaške rezbarske delavnice.

 

Svetnik s košuto prihaja izpod dleta Mojstra Trbojske Madone, čigar dela izvirajo iz različnih krajev Gorenjske, posamezna pa tudi z južnega roba ljubljanskega Barja in goriških Brd. Zanj so tipični žanrsko zaznamovani izrazi obrazov z nekoliko izbuljenimi očmi in sočnimi ustnicami. Obstaja teza, da je bil sedež delavnice, ki je delovala v zadnjem desetletju 15. stoletja in do približno 1515, v Ljubljani.Provenienca: Bled, stara župnijska cerkev sv. Martina


Od visokega srednjega veka do renesanse

V visokem srednjem veku je prevladovala nabožna umetnost, ki se je po slovenskem ozemlju širila iz prvih samostanskih ustanov in nato iz pomembnejših regijskih mest, zlasti iz Gorice, Beljaka in Ljubljane. Gotska umetnost je vztrajala še po nastopu renesanse, v 16. stoletju pa je umetniška dejavnost skoraj presahnila zaradi turških vpadov, zaradi kmečkih uporov in zaradi protestantizma, ki ni bil naklonjen likovni umetnosti.

V gotskem slikarstvu pripada vodilno mesto freskam. V zbirki jih predstavljamo z nekaj izvirnimi fragmenti in s kopijami, ki nam približajo najpogostejše motive, sv. Krištofa, sv. Jurija, pohod in poklon sv. Treh kraljev, in zanimivosti, kakor sta sveta nedelja in mrtvaški ples. Ob mnogih zasilno poimenovanih mojstrih poznamo tudi imena s prepoznavnimi opusi, kakor so Janez Aquila, Janez Ljubljanski, Mojster Bolfgang. Njihova ustvarjalnost je bila vpeta v sočasno umetnostno snovanje subalpskega prostora, kjer so se od nekdaj prepletali slogovni vplivi severnih in južnih dežel.

Številne srednjeveške kiparske delavnice so z reliefi in s kipi skrbele za oltarno opremo. Križani, Marija z detetom in pietà sodijo med značilne nabožne motive. Najzgodnejše kiparske stvaritve preveva še romansko občutenje, glavnino del pa slogovno določa gotika, ki je ponekod na Kranjskem, na Štajerskem in na Koroškem izzvenevala še v 16. stoletju. Vrhunec gotskega kiparstva pri nas pomenijo umetnine ptujskogorske kiparske delavnice, ki jo v naši zbirki zastopata Lepa Madona in Pietà iz Podsrede.

Med izredno kvalitetna dela poznogotskega baroka sodijo Marija z detetom, Katarina in Magdalena iz Avč in izjemno ekspresivno razpelo iz Dramelj. Renesančno kiparstvo je predstavljeno z odlitkoma nagrobnika drugega ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja in reliefov Andrejevega oltarja iz Gornjega Gradu, delo Ožbalta Kittla.