Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Stalna zbirka

1870–1900

Janez Šubic

(Poljane nad Škofjo Loko, 1850 − Kaiserslautern, 1889)

Carniola, skica za stropno poslikavo v glavnem stopnišču muzejske palače
(1885), olje, platno, 23,5 x 34,4 cm
sign. sr. sp.: J Subic

NG S 425, Narodna galerija, Ljubljana
Leta 1885 sta Janez in Jurij Šubic po pokojnem slikarju Janezu Wolfu od Deželnega odbora prevzela naročilo za poslikavo stropa v Deželnem muzeju Rudolfinum (današnjem Narodnem muzeju Slovenije in Prirodoslovnem muzeju Slovenije). Naročilo sta oba z veseljem sprejela, ker sta ga imela za častno delo za domovino in za nekaj najhvaležnejšega, kar lahko ponudijo umetniku. Med seboj sta si delo razdelila, tako da je Janez Šubic za strop osrednjega stopnišča naslikal alegorijo Carniole (Kranjske) kot zaščitnice znanosti in umetnosti, Jurij Šubic pa za stebriščno vhodno avlo štiri personifikacije področij delovanja muzeja ‒ naravoslovja, umetnosti, zgodovine in arheologije ‒ ter štiri portrete znanih Slovencev v ovalih: Žigo Herbersteina, Janeza Vajkarda Valvasorja, Žigo Zoisa in Valentina Vodnika, ki obkrožajo osrednjo podobo Carniole (gl. tudi NG S 443 in NG S 444). 
Za poslikavo se je ohranila skica z osrednjo personifikacijo Carniole, okronano in s ščitom, ob kateri sedita dve ženski figuri, na levi personifikacija umetnosti z otrokom, ko oba držita v rokah maketo muzeja, na desni pa personifikacija znanosti z globusom, ki ga je na dokončni sliki zamenjala knjiga. Janez Šubic je skico izdelal v Kaiserslauternu v Nemčiji, kjer je leta 1885 nastopil službo profesorja na tamkajšnji Umetno-obrtni šoli, medtem ko je monumentalno sliko dokončal leta 1886. Slika je na platnu in vdelana v arhitekturni okvir na stropu muzeja. V času nastanka je bila največja dekorativna poslikava posvetne vsebine pri nas.


Od romantike k realizmu
Prve sledi realizma zaznamo v poznih krajinah Antona Karingerja. Konec šestdesetih let 19. stoletja je Karinger po münchenskih spodbudah postopoma odkril slikarsko vrednost naključnega krajinskega izreza. Takrat so začeli nastajati – najverjetneje po neposrednem opazovanju v naravi – gozdni izrezi, oljne skice majhnega formata s slikovito, svobodnejšo potezo, ki jo odkrivamo tudi v izbranih gorskih krajinah. 

Realističnim težnjam je s svojo visoko moralno in umetniško držo utiral pot Janez Wolf. Pri njem so se učili Janez in Jurij Šubic in Anton Ažbe. Wolf je povzdignil dotedanji status umetnika obrtnika v umetnika z višjim poslanstvom, saj je navduševal svoje učence za študij na likovnih akademijah in jim pomagal s svojimi znanstvi. V Wolfovih cerkvenih delih drugače prepoznavamo nazarensko usmerjenost, ki je nadomestila starejšo podeželsko baročno tradicijo. Wolfov monumentalni način slikanja figure s plastičnimi poudarki je v cerkvenem slikarstvu nadaljeval Janez Šubic. Ta se je opiral na zgodovinske predloge zlasti iz beneškega slikarstva. Pri Jurijevih nabožnih podobah pa najdemo močneje izražene vplive realizma, ki se kažejo v doslednosti zgodovinsko in geografsko umeščenih noš kot npr. na sliki Sv. Kozma in Damijan. Jurij Šubic se je v Parizu gibal v krogu srednjeevropskih slikarjev, med katerimi so bili najpomembnejši Čehi Vojteˇch Hynais in Václav Brožík, Madžar Mihály Munkácsy, od Hrvatov pa Vlaho Bukovac, ki je kasneje postal profesor na akademiji v Pragi. 

Potovanje Ivana Franketa na Daljni vzhod je porodilo izvirnejše slikanje vedute, z očitno namero po drugačni svetlobni obravnavi.
Realizem
Usahlo in nezahtevno domače povpraševanje in odsotnost akademskih središč sta povzročila, da je večina realističnih in akademsko izobraženih umetnikov precejšen del življenja ustvarjala v umetnostnih središčih, najprej v Benetkah, v Rimu in na Dunaja, nato pa še v Münchnu in v Parizu. 

Slikarje realističnega obdobja lahko glede na življenjsko pot in po slogovni naravnanosti ločimo v dve generaciji. Že v delih starejše generacije, kamor prištevamo Janeza in Jurija Šubica, opažamo vsebinski in oblikovni odmik od tradicionalnih nabožnih shem k natančnejšemu opazovanju stvarnosti in vse bolj k slikarski problematiki. Realistične sledi razkrivajo Janezovi portreti domačih in Jurijevi stvarni portreti sodobnikov. Oba sta v portretih odpirala tudi vprašanja psihološke karakterizacije. V krajinskih oljnih študijah, ki jih je Janez impulzivno zajel v rimski okolici, vidimo naše najzgodnejše pleneristične vedute. Jurijeve ustvarjalne poti so vodile v Atene in v Pariz, nato še v Normandijo. Tam je slikal drobna, pleneristično doživeta žanrska dela in se lotil motiva, ki ga je s sliko Pred lovom uspešno predstavil na pariškem Salonu. V Ljubljani si je ob bratu Janezu pridobil ugledno naročilo za fresko poslikavo tedanjega Deželnega, današnjega Narodnega muzeja. 

Tudi Jožef Petkovšek se je v realističnem plenerju Perice ob Ljubljanici navezoval na francoske realiste in na salonsko tradicijo. V Krajini ob vodi je že obravnaval čisti likovni problem svetlobe in odbleskov, s tem pa se je približal impresionističnim iskanjem. Povsem nasprotno pa njegove interierje zaznamuje kovinsko hladen, temen kolorit z ostrimi svetlobnimi prameni, ki žanrsko obravnavanim upodobljencem dodaja trpkost v izrazih. 

Vsakršnemu eksperimentiranju s figuro, z barvo in s tehniko je bil naklonjen Ferdo Vesel. Ustvarjal je slovenski žanr z narodopisnimi elementi, marsikdaj pa ga prepoznamo kot motivnega predhodnika impresionistov.