Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
Obiščite nas

Osnovne šole

Izbirate lahko med dejavnostmi na stalni zbirki in na občasnih razstavah. Osnovnošolske programe smo razdelili v tri sklope glede na starost učencev: za prvo, za drugo in za tretjo triado. Želimo si, da obisk galerije postane edinstveno doživetje umetnosti, hkrati pa tudi dopolnilo pouku in način utrjevanja snovi, zato razlago umetnin uskladimo z učnim načrtom.

Po vnaprejšnjem dogovoru prilagodimo dejavnosti za senzorno ovirane učence.

Dejavnosti na stalni zbirki

I. triada

Galova skrinja

Zaplesane impresije

O strašnem zmaju in drugih legendah

Galerijske slike in ljudske pripovedke

Mušičevi konjički

II. triada

Zgovorne slike

Galerijske slike in ljudske pripovedke

Mušičevi grički in konjički v grafičnih tehnikah

Delovni zvezek: Galerijski ABC

Pesmi v galeriji

Antični miti in junaške pripovedke

III. triada

Razkošni barok

Antični miti in junaške pripovedke

Od srednjega veka do moderne

Mušičevi grički in konjički v grafičnih tehnikah

Pesmi v galeriji

Konec šole? Mularijo v galerijo!

Dejavnosti na razstavi Umetnost za nove dni: zbirka Dravske banovine

I. in II. triada

Bajna zb(i)rka

II. in III. triada

Zgodovina v slikah

Naročanje skupin in organizacija obiska

Gradivo za učence in učitelje

Gradivo lahko uporabite pri pripravah na obisk Narodne galerije ali za delo v razredu. Na voljo so besedila za razlago obdobja in posameznih umetnin, učni listi, videoposnetki ter predlogi za ustvarjalne delavnice.

Slovenski impresionisti in njihov čas